Biyologlar Dayanışma Derneği Üyelik Yönetimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Biyologlar Dayanışma Derneği tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Biyologlar Dayanışma Derneği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince aşağıdaki ilkelere uyduğunu beyan eder.

  • a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  • b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  • c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  • ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  • d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Başvuru yap »